KONGRE TAKVİMİ

Özet gönderimi için son tarih

25 Nisan 2022

  Ödeme ve Kayıt

25-28 Nisan 2022

Program Duyurusu

1 Mayıs 2022

Bildiri kitabı için tam metin son teslim tarihi

15 Mayıs 2022

Konferans bildiri kitabının basım günü

30 Mayıs 2022